This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Utbildningar, rådgivning och företagsanalyser inom våra kompetensområden:

Riskmanagement/Ledningssystem; COSO, ISO 27001, nya ISO 9001 och process styrning.
Miljö; miljöstrategier, miljödiplomering, ISO 14001 och cirkulär ekonomi.
Affärsnytta i ditt ledningssystem: Fokusinriktade revisioner och analyser. Vi knyter ihop din strategiska styrning med din verksamhetsstyrning.

Om Infosure

Infosure ger dig unika lösningar utifrån kundernas behov. Våra ledord är: Hög integritet, spetskompetens och hållbara lösningar.

Läs mer >

Utbildningar

FÖRETAGSINTERNA UTBILDNINGAR / LEDNINGSSEMINARIUM / WORKSHOPS
Vi ger skräddarsydda utbildningar inom alla våra kompetensområden. Våra utbildningar anpassas efter ert speciella behov.

Läs mer >

Rådgivning

Infosure har lång erfarenhet av att analysera företags styrkor och behov inom organisation, ledarskap och styrning.

Läs mer >

Företagsanalyser

Vill ditt företag få kartlagt sin effektivitet i processer, organisation eller styrning? Vill ni få uppfattning om vad som krävs innan ni kan certifiera er gentemot någon standard, uppfylla direktiv eller något unikt kundkrav?

Läs mer >

 

Här finns vi

Infosures säte är i Göteborg, med kundbasen i Norden. Med våra kunder verkar vi också i övriga Europa och Asien.

Besöksadress Infosure
Ekonomivägen 4
Askim (”Gulinshuset”)

Mail: maria.djupstrom@infosure.se
Tel: +46 76 829 97 60

 

Karta